Ustawa o Sejmie Walnym Królestwa Wurstlandii

Dziennik Praw Królestwa Wurstlandii

Moderator: Król

Awatar użytkownika
Imelda D'arc-Bourbon
Znachorka
Posty: 248
Rejestracja: 03 maja 2016, 18:29
Lokalizacja: Barwald

Ustawa o Sejmie Walnym Królestwa Wurstlandii

Postautor: Imelda D'arc-Bourbon » 08 lip 2016, 12:36

Ustawa o Sejmie Walnym Królestwa Wurstlandii


I. Przepisy ogólne

1.Ustanawia się Sejm Walny Królestwa Wurstlandii, zwany dalej Sejmem jako organ ustawodawczy podlegający władcy.
2.Siedziba Sejmu mieści się w Wurststadt.

II. Organizacja pracy sejmu

1.Sejm pracuje według określonego schematu:
a)tworzenie aktu prawnego przez członka sejmu walnego, członka rady koronnej bądź monarchę,
b)zgłaszanie wniosku o przyjęcie aktu prawnego pod obrady Sejmu,
c)obrady nad projektem - dalsze tworzenie aktu prawnego, zgłaszanie poprawek,
d)głosowanie nad przyjęciem projektu,
e)w przypadku nie przyjęcia przez sejm aktu prawnego Marszałek może skierować akt prawny ponownie do obrad,
f)ewentualne drugie głosowanie,
g)przedstawienie przegłosowanego aktu prawnego królowi.
2.Przez pojęcie akt prawny rozumie się każdy dokument stworzony w celu stanowienia prawa w Królestwie Wurstlandii.
3.Okres trwania kolejnych etapów pracy nad projektem ustala Marszałek.
4.W obradach i głosowaniu mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie członkowie sejmu walnego wraz z monarchą, dla pozostałych osób są one tajne.
5.W trakcie głosowania poseł ma prawo oddać jeden głos, w którym wyrazi swoje poparcie, sprzeciw bądź neutralność.
6.Przegłosowany przez Sejm akt prawny musi zostać przekazany władcy, który to decyduje o jego przyjęciu bądź odrzuceniu.
7.Zatwierdzony przez monarchę akt prawny Marszałek umieszcza w Dzienniku Ustaw.

III. Marszałek Sejmu Walnego

1. Ustanawia się urząd Marszałka Sejmu Walnego, jako przewodzącego Sejmowi Walnemu.
2. Marszałek Sejmu Walnego, zwany dalej Marszałkiem powoływany i odwoływany jest przez monarchę w drodze rozporządzenia.
3. Marszałkiem może zostać tylko i wyłącznie obywatel Królestwa Wurstlandii o nieposzlakowanej opinii społecznej.
4. Zadania Marszałka:
a) nadzoruje prace sejmu oraz pilnuje w nim porządku,
b) wydaje i odbiera nominacje poselskie w imieniu władcy,
c) rozpatruje wnioski skierowane do Sejmu Walnego,
d) otwiera, prowadzi oraz zamyka obrady,
e) przewodniczy głosowaniom, i ma prawo skrócić ich termin jeśli wszyscy posłowie oddadzą swój głos,
f) przekazuje decyzje sejmu władcy,
5. W sytuacjach kiedy marszałek nie został nominowany, bądź nie mógł pełnić urzędu z racji nieobecności, jego funkcje pełni monarcha.

IV. Poselstwo


1. Posłem Sejmu Walnego może zostać każdy obywatel Królestwa Wurstandii o nieposzlakowanej opinii społecznej.
2. Marszałek Sejmu Walnego wchodzi również w skład grupy poselstwa.
3. Udział szlachty oraz arystokracji wchodzącej w skład Sejmu Walnego regulują oddzielne przepisy.
3. Posłowie wyrażają chęć uczestnictwa poprzez zgłoszenie wniosku do Marszałka.
4. Po przyjęciu kandydatury Poseł zobowiązany jest do złożenia przysięgi przed marszałkiem i Narodem ustalonej roty.
a) Rota przysięgi brzmi następująco
Ja, imię i nazwisko powołany/powołana do służby memu kraju, uroczyście przysięgam Jego Królewskiej Mości Ludwikowi Bourbonowi i Jej Królewskiej Mości Imeldzie D'arc-Bourbon, Tobie narodzie wurstlandzki i Marszałku, że pełniąc stanowisko Posła/Posłanki wszystkie me czyny będę kierował ku dobru Królestwa, a głosy oddawał wedle mego sumienia.
5. Na ogół limit poselstwa nie jest wyznaczony, jednakże Marszałek może nie przyjąć kandydatury posła, kiedy liczba poselstwa jest stosunkowo znaczna do ogólnej liczby mieszkańców.
6. Poseł może utracić nominację w sytuacji:
a) niskiej aktywności w obradach,
b) pomijania głosowań,
c) haniebnej postawy w Sejmie Walnym,
d) utraty obywatelstwa wurstlandzkiego,
e) wyroku uniemożliwiającego udział w Sejmie Walnym,
f) zrzeczenia się tytułu poselskiego.

V. Postanowienia końcowe.

1. Powyższa ustawa znosi postanowienia wprowadzone w rozporządzeniu Marszałka Sejmu Walnego nr 01/16 zd. 31 maja 1516 roku ws. organizacji Sejmu Walnego.
2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez monarchę Wurstlandii.

Podpisano
(-) Imelda D'arc-Bourbonviewtopic.php?f=40&t=164
Znachorka Królestwa Wurstlandii!!!
Nienasycona osobowość i bezsenny umysł w sercu!
Ze mną się nie walczy bo ze mną się nie wygrywa!

Wróć do „Dziennik Praw”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron